خدمات آزمایشگاه ملکولی

 خدمات عمومی بخش ملکولی شامل :

 

 • طراحی و بررسی ویژگی و اختصاصیت پرایمر
 • استخراج DNA و RNA و پروتئین 
 • تعیین غلظت ، خلوص و یکپارچگی اسید نوکلئیک استخراج شده
 • انجام تکنیک های PCR :
 • Real Time -PCR کیفی و کمی
 • RT - PCR 
 • Nasted - PCR
 • PCR - RFLP
 • الکتروفورز بر پایه ی ژل آگاروز و پلی آمید
 • تصویر برداری  از ژل توسط Gel Doc
 • انجام SDS-PAGE و Western Blot
            

 

 

 

 

 

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

تماس با ما

آدرس :ایران-تهران-خیابان ایتالیا - حد واصل خیابان وصال شیرازی و خیابان قدس - پلاک 41

تلفن:982188996828+

فکس: 982188996828+