خدمات آزمایشگاه مواد

  

 

 این آزمایشگاه دارای تجهیزاتی مانند آنالیز گرمایی همزمان و تشخیص عناصر مختلف مانند کربن، هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن و فلور می باشد. این تجهیزات بیشتر در تحقیقات بنیادی کاربرد دارند و با توجه به منحصر به فرد بودن آنها از استقبال خوبی برخوردار شده اند. در این بخش می توان درصد عناصر و فرمول تجربی مواد را تعیین کرد.این آزمایشگاه مجهز به دستگاه های زیر می باشد.

  • دستگاه آنالیز عنصری CHNS-O
  • دستگاه آنالیز دمایی همزمان STA
  • کوره الکتریکی
  • الکتروریسندگی

 

 

 

 دستگاهآناليز عنصري مواد

 

CHNS-O Elemental Analyzer

Model: ECS 4010, Costech/ Italy

 

 

با استفاده از دستگاه آنالیز عنصریCHNS-O ،امکان تعیین درصد عناصر کربن(C) ،هیدروژن (H)،نیتروژن ((N،گوگرد (S) و اکسیژن(O) در نمونه های مختلف آلی و معدنی وجود دارد.همچنین با کمک این دستگاه می توان فرمول تجربی ترکیب مورد نظر و یا قسمتی از آن را محاسبه نمود.

 

روش کار

دستگاه آنالیز عنصری CHNS قادر به اندازه‌گیری میزان عناصر کربن، هیدروژن، نیتروژن و سولفور در ماتریکس‌های آلی و غیر آلی است. پذیرش نمونه در این دستگاه به صورت جامد و در حد میکروگرم می‌باشد. در این دستگاه که می‌تواند به منظور تجزیه کمی و تجزیه کیفی نمونه به کار برود، نمونه جامد پس از پیچیده شدن در کپسول قلع با قرار گرفتن در یک راکتور با محیط غنی از اکسيژن و در دمای  1000 می‌سوزد و در نتیجه کربن آن به کربن‌دی‌اکسید، هیدروژن آن به آب، نیتروژن آن به نیتروژن گازی و گوگرد آن به دی‌اکسید گوگرد تبدیل می‌شود. گازهای حاصل از سوختن از جاذب‌هایی عبور می‌کنند و این جاذب‌ها همة گازها به جز موارد ذکر شده را به دام می‌اندازند. در نهایت گازها برای شناسایی و اندازه‌گیری وارد یک سیستم کروماتوگرافی گازی می‌شوند.

چنانچه ماده مورد آنالیز فقط متشکل از کربن، نیتروژن، هیدروژن، گوگرد و اکسیژن باشد مقدار اکسیژن آن را نیز می‌توان به روش معکوس اندازه‌گیری نمود.

آنالیز عنصری CHNS به طور گسترده برای اندازه‌گیری عناصر کربن، هیدروژن، نیتروژن و سولفور در ترکیبات آلی و معدنی در صنایع داروسازی و پتروشیمی، در آنالیز کاتالسیت‌ها، مواد و محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و ... به کار برده می‌شود.

 

کاربرد

تعیین میزان درصد عناصر کربن(C) ،هیدروژن (H)،نیتروژن ((N،گوگرد (S) و اکسیژن(O)، تعیین فرمول تجربی ترکیب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستگاهآنالیز حرارتی همزمان

 

Simultaneous Thermal Analysis (STA)

Model: STA 503, Bhar / Germany

 

 

آنالیز حرارتی همزمان دستگاهی است که به وسیله آن می توان تغییرات فیزیکی یک نمونه خاص را به عنوان تابعی از دما اندازه گیری کرد.پارامتر های ذیل می تواند با دستگاه STAمحاسبه و اندازه گیری شود: تغییر در جرم، نقطه انتقال شیشه ای، دمای تجزیه، پایداری حرارتی، پایداری اکسیداسیونی، آنتالپی، گرمای ویژه، نمودارهای فاز.

 

روش کار :

آنالیز STA به طور همزمان تغییرات وزن   Thermogravimetery -   TG و واکنش های گرمایی DSC  differential Scanning Calorimetry در نمونه مورد نظر و در محدوده 25 - 1500 درجه سانتی گراد اندازه گیری می کند .آنالیز همزمان کارایی بهتری نسبت به کاربرد مجزای هریک از این موارد در دو دستگاه مختلف به دلیل یکسان بودن شرایط واکنش برای TG و DSC (از قبیل محیط یکسان ، سرعت گرم شدن ، فشار بخار روی نمونه ) و قابلیت آنالیز ساده تر سیگنال ها را ذارد .نمودارهای DTA/DSC اجسام محل واکنش های متعدد گرماگیر و گرمازا بودن را تعیین می کنند و به عنوان یک روش کیفی برای شناسایی بسیاری از ترکیبات به کار برده می شود.

توسط این نمودارها می توان تغییرات پلیمری را از حالت شکنندگی به حالت شیشه ملاحضه نمود.علاوه بر این می توان اطلاعاتی در خصوص ذوب و از دادن حلال بدست آمده آورد.

در TGA جرم نمونه به طور پیوسته ثبت می شود در حالیکه دمای آن از دمای محیط تا حدود 1200 درجه سانتی گراد به طور خطی افزایش داده می شود.

 

 

كاربرد

 مطالعه خواص فیزیک وشیمیایی پلیمرها، سرامیک، شیشه، موادساختمانی، سیمان، پلاستیک، فلزات و آلیاژهای آنها،ارائه مشتق ترموگرامها تغییرات جرم نمونه های پودری و فلزی از روی منحنی در دماهای مختلف، محاسبه مساحت زیر منحنی DSC، تعیین پیک هاومنحنی آنالیز حرارتی شامل واکنش های گرماگیر و گرماده

 

 

 

 

 

 

 

 

دستگاهالکتروریس

Electro spinning

Model: NL-50, FNM / Iran 

 

الکتروریسی روشی است که در آن جریانی از پلیمر مذاب یا محلول پلیمر در یک حلال مناسب تحت تاثیر یک میدان الکتریکی قوی قرار می گیرد که منجر تشکیل الیاف پلیمری در ابعاد نانو می گردد.

 

کاربرد

ساخت بیوسنسورها، غشاء های فیلتراسیون، تولید داروهای آهسته رهش، تولید پچ های دارویی، پانسمان زخم،  مواد ایمپلنت، پار چه های پزشکی.

 

 

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

تماس با ما

آدرس :ایران-تهران-خیابان ایتالیا - حد واصل خیابان وصال شیرازی و خیابان قدس - پلاک 41

تلفن:982188996828+

فکس: 982188996828+