(High Performance Liquid Chromatography (HPCL

Name set : High Performance Liquid Chromatography

Model: Smart line 

Company :KNAUER/ Germany

 

   
 
    معرفی دستگاه
 
  ›کروماتوگرافی فرآیندی است که طی آن مواد مورد آنالیز تحت پروسه ای در یک سیستم دو یا چند فازی از هم جدا می شوند. HPLCدستگاهی است که برای تجزیه کمی و کیفی مواد دارویی، شیمیایی، غذایی، صنایع سنگین(پلیمرها)، بیوشیمی (تجزیه پروتیینها و اسیدهای نوکلئیک) و ..... بکار می رود. بطور ساده جریانی از یک حلال (بنام فاز متحرک) از درون یک ستون پر شده (بنام فاز ساکن) عبور می کند و نمونه مورد آزمایش از قسمت بالای دستگاه، تزریق شده و وارد ستون می شود. اجزا نمونه بر اساس ماهیت شیمیایی ، با فاصله زمانی متفاوتی از ستون عبور کرده سپس بوسیله دتکتور شناسایی می شوند و نتایج به صورت پیک هایی به ثبت می رسند.
 

قابلیت های قابل ارائه دستگاه

 

 

جداسازی ها و تجزیه هایی که با دیگر روشهای کروماتوگرافی سخت یا غیر ممکن است، با این روش به سادگی انجام می شود.

 

 

 

 

 زمینه های   کاربردی

 

     
  آرایشی / غذایی/ محیط زیست و صنعتی /کاربردهای گیاهی/ دارویی / بالینی / پزشکی قانونی
         
         
   
 
         
 
   
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

تماس با ما

آدرس :ایران-تهران-خیابان ایتالیا - حد واصل خیابان وصال شیرازی و خیابان قدس - پلاک 41

تلفن:982188977101+

فکس: 982188962176+