(Scanning Tunnel Microscope (STM

(Name set : Scanning Tunnel Microscope (STM

Model : NAMA -SS2

Company :NATSYCO/ Iran 

   
 
    معرفی دستگاه
 
  ›این دستگاه گونه ای از ميکروسکوپ پروب روبشی است که براساس روبش الکترون از سطح رسانا بوسيله نوک بسيار باریک(در حدچند نانومتر)و تغيير در ميزان جریان عبوری بر حسب فاصله عمل می کند.
 

قابلیت های قابل ارائه دستگاه

 

 

نحوه آرایش اتم ها در سطح شبکه مواد رسانا فلزات ، نيمه هادی ها و نيز مولکول های بيولوژیک- نحوه آرایش اتم ها در سطح نانو مواد و DNAکه تا حدی رسانا هستند - بررس لایه نازک نارسانا روی یک سطح رسانا لایه- ارائه تصاویر دو بعدی و سه بعدی در ابعاد نانومتری و در نهایت رنگ آميزی آنها را دارد

 

 

 

 

 زمینه های   کاربردی

 

     
  بیولوژی ملکولی – نانوتکنولوژی
         
         
   
 
         
 
   
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

تماس با ما

آدرس :ایران-تهران-خیابان ایتالیا - حد واصل خیابان وصال شیرازی و خیابان قدس - پلاک 41

تلفن:982188977101+

فکس: 982188962176+